ARTI Fizik Tedavi Sağlık Hizmetlerine Hoşgeldiniz.

Calisma Saatleri : Pazartesi - Cumartesi - 08:00 - 09:00
  Iletisim : +90 (532) 294 01 28

Dirsek Ağrısı

Dirsek eklemi:

 • Elin boşlukta pozisyonlanması,
 • Önkol hareketleri için destek sağlanması,
 • Gerektiğinde vücudun taşınması.

Dirsek Kasları:

 • Fleksörler: Biceps, Brakialis, Brakioradialis
 • Ekstensörler: Triceps
 • Supinatörler: Biceps,Supinatör kas
 • Pronatörler: Pronatör teres ve quadratus.

Fleksör grup kaslar:

 • M. Fleksör karpi ulnaris,
 • M. Fleksör karpi radialis,
 • M. Palmaris longus,
 • M. Fleksör digitorum.

Ekstensör grup kaslar:

 • Ekstensör karpi radialis longus ve brevis,
 • Ekstensör karpi ulnaris,
 • Ekstensör digitorum communis,
 • Ekstensör indicis proprius.

Dirsek ağrısı nedenleri:

 • Yumuşak Doku Lezyonları: (Tendinitler Ve Bursitler) Lateral epikondilit,  medial epikondilit,  biceps – triceps ve brakialis tendiniti, olekranon bursiti
 • Tuzak Nöropatileri: Ulnar sinir sıkışması ( kubital tünel sendromu, radial sinir sıkışması (posterior interosseöz sinir sendromu), median sinir sıkışması (pronator teres sendromu)
 • İnflamatuvar Romatizmal Hastalıklar: Romatoid artrit, seronegatif artritler, ARA
 • SistTuzak Nöropatileri: Ulnar sinir sıkışması (kubital tünel sendromu), radial sinir sıkışması (posterior interosseöz sinir sendromu), median sinir sıkışması (pronator teres sendromu)
 • İnflamatuvar Romatizmal Hastalıklar: Romatoid artrit, seronegatif artritler, ARA
 • Kemik Hastalıklar: Gut
 • Dirsek Enfeksiyonları
 • Dirsek Tümörleri
 • Yansıyan Ağrılar: Servikal disk hernisi, torasik outlet sendromu

Lateral epikondilit:

 • 1973 yılında tanımlanmıştır.
 • 40-60 yaş en sık
 • %1-3 rastlanmakta
 • Etiyolojide en sık tekrarlayan mikrotravmalar, lokal enjeksiyonlar, yaşlanma düşünülmektedir.

Semptomlar

 • Dirsek dış yanında, lateral epikondile uyan bölgede ağrı mevcuttur.
 • Dirence karşı el bileği ve parmak ekstensiyonu, zorlu radial deviasyonda ağrı artar
 • Bölge palpasyonla hassastır.
 • Sıklıkla önkola ve omuza yayılabilir.
 • Dirsek hareketlerinden bağımsızdır ve dirsekte belirgin hareket kısıtlılığı yoktur.

Patogenez

 • Küçük yırtıklar,
 • Enflamatuvar reaksiyon ve ödem,
 • Artmış damarlanma ve granülasyon dokusu gelişimi,
 • Tendonda yetersizlik.

Lateral epikondilit;

 • Elbileğinin kıvrılmasıyla aynı anda gerçekleşen ön kol rotasyonu
 • Ön kolun supinasyon ve pronasyonuyla birlikte gerçekleştirilen güçlü kavramalar
 • Ani atma hareketleri
 • Objelere elle vurma hareketleri

Tanı

 • Anamnez
 • Fizik muayene
 • Direkt grafi, EMG

Fizik muayene

Ayırıcı tanı

 • Radial kollateral ligaman lezyonu
 • Olekranon bursiti
 • Radial tünel sendromu
 • Servikal radikülopati
 • El bileği ekstansör kas zorlanması

Tedavi

 • İstirahat
 • Bandaj, atel
 • Medikal tedavi
 • Fizik tedavi
 • Enjeksiyon
 • Egzersiz
 • Cerrahi

Niçin egzersiz?

 • Objelere uzanma ve kavramada güçlük
 • Ağrı, tutukluk veya yetersiz dirsek, el bileği hareketleri
 • Ön kol kaslarında gerginlik
 • Ön kolda fonksiyonel güç yetersizliği

Egzersiz

 • Elbileği ekstansörlerinin gerilmesi
 • Elbileği fleksörlerinin gerilmesi
 • Elbileği ekstansörlerinin güçlendirilmesi
 • Elbileği fleksörlerinin güçlendirilmesi
 • Elbileği deviatörlerinin güçlendirilmesi
 • Önkol pronatör ve supinatörlerinin güçlendirilmesi

Cerrahi endikasyonlar

 • Birkaç ay boyunca denenen tüm konservatif yöntemler başarısız kalmışsa ve ağrı aktiviteleri engellemeye devam ediyorsa cerrahi girişim endikasyonu doğar.
 • Cerrahi girişim düşünülmeden önce birkaç lokal steroid enjeksiyonunun denenmiş olması uygundur.
 • Genel olarak, cerrahi girişim tüm diğer tedaviler başarısız kaldığında ve ağrı şiddetli ve aktiviteleri (fonksiyonları) kısıtlıyor olduğunda düşünülmelidir.
 • 3-4 cm.’lik küçük bir insizyon yapılır ve bozulmuş tendon düzeltilerek kesilir. Ortaya çıkan defekt birbirine dikilir ve iyileşmeye bırakılır.
 • Tendonun bir kısmı kemikten serbestlenir ve sonra tekrar kemiğe bağlanır.

Medial epikondilit (Golfçü dirseği)

 • El bileği fleksör ve pronatörlerinin dirsekte medial epikondile yapışma yerinde oluşan tendoperiostittir.
 • Lateral epikondilitten 15 kat az görülür.
 • Hafif seyirlidir.
 • Nedeni çoğunlukla tekrarlayan zorlamalar ve mikrotravmalardır.

Medial epikondilit

 • Kar küreme
 • Bahçe işleri
 • Yüzmede kulaç-hızlanma fazı
 • Golf oynama

Semptomlar

 • Dirseğin medialinde önkol fleksör yüzüne yayılan ağrı.
 • Medial epikondilde palpasyonla ağrı
 • Elbileğinin dirence karşı fleksiyonunda ağrı
 • Elbileğinin dirence karşı pronasyonunda ağrı
 • Kavrama gücünde zayıflama

Tanı

 • Anamnez
 • Fizik muayene

Tedavi

 • Enjeksiyon sırasında ulnar sinir komşuluğuna dikkat…

OLEKRANON BURSİTİ:

Etiyoloji

 • Tekrarlayan eksternal travmalar,
 • İnfeksiyonlar,
 • Gut ve pseudogut,
 • Romatoid artrit.

Semptomlar

 • Şişlik
 • Ağrı
 • Isı artışı
 • Hassasiyet
 • Hareket kısıtlılığı

Tanı

 • Anamnez
 • Fizik muayene
 • Enfeksiyon
  Mikrobiyolojik inceleme

TENDİNİTLER:

 • Biceps tendiniti
 • Triceps tendiniti
 • Brakialis tendiniti

ULNAR SİNİR SIKIŞMASI ( Kubital Tünel Sendromu ):

 • Medial epikondil – Olekranon arasında,
 • Aşırı fleksiyon, uygunsuz dirsek pozisyonu, kronik travmalar, kallus ve nedbe dokusu, dejeneratif değişiklikler, diabet, alkolizm, maligniteler sonucu gelişir.

Klinik

 • 4.  ve 5. parmakta uyuşma ve karıncalanma,
 • Dirsek mediali ve önkol ulnar yüzünde ağrı,
 • Hipotenar ve interosseöz kaslarda güçsüzlük ve atrofi,
 • Elde pençeleşme.

Tanı

 • Fizik muayene (Tinnel testi)
 • Palpasyonla ulnar sinir kalınlaşmış olarak hissedilir,
 • Direkt grafiler,
 • EMG

Evreleme (Mc Gower evrelemesi):

Grade 1: Parestezi ve minimal hipoestezi,
Grade 2: Belirgin hipoestezi ile birlikte interosseöz kaslarda güçsüzlük,
Grade 3: İnterosseöz, hipotenar kaslarda ve başparmak adduktörlerinde belirgin atrofi, elde pençeleşme.

Tedavi

 • Aktivite modifikasyonu
 • Medikal tedavi
 • Fizik tedavi
 • Cerrahi

RADİAL SİNİR SIKIŞMASI (Posterior interosseöz sinir sendromu):

 • Supinatör kasın derin ve yüzeyel başları arasında (Frohse kemeri)
 • Dirsek tam ekstensiyonda iken yük taşıma ve zorlu supinasyon – pronasyon hareketleri sonrası görülür.
 • Kliniği lateral epikondilite çok benzer ilave kavrama sırasında güçsüzlük olabilir.
 • Kesin tanı EMG.
 • Konservatif tedavi genellikle yeterlidir.

MEDİAN SİNİR SIKIŞMASI ( Pronator teres sendromu ):

 • Median sinir trasesine uyan bölgelerde hipoestezi ve paresteziler, önkolda diffüz ağrı, önkol pronasyonunda güçsüzlük,
 • Dirençli pronasyon ve el bileği fleksiyonunda ağrı artar,
 • Tinnel testi pozitiftir,
 • KTS ve servikal radikülopatiler ile karışır

Tedavi konservatiftir, gerekirse cerrahi dekompresyon yapılır.